Nesttunbrekka 97 fra Fanaveien | Ill.: B+B Arkitekter

1/4

Nesttunbrekka 97 fra Fanaveien | Ill.: B+B Arkitekter

2/4

NB97 Gaten fra nord | Ill.: B+B Arkitekter

Nesttunbrekka 97 Fasade fra nord | Ill.: B+B Arkitekter

3/4

Nesttunbrekka 97 Fasade fra nord | Ill.: B+B Arkitekter

NB97 Gaten fra syd | Ill.: B+B Arkitekter

4/4

NB97 Gaten fra syd | Ill.: B+B Arkitekter

Nesttunbrekka 97

Nytt kontorbygg for Backer AS

Nesttunbrekka 97 blir Multiconsult sitt nye regionskontor og vil romme ca. 450 arbeidsplasser. Bygget blir fire etasjer, kantine med tilhørende terrasse, samhandlingsgate, trimrom med garderobe, to etasjers gangbro til Nesttunbrekka 99 og en glassgård som deler bygget i to. Multiconsult blir først og fremst leietaker i fløy A.

Underetasjen blir koblet sammen med eksisterende garasje og der blir det omtrent 140 nye parkeringsplasser, energisentral og lager. Energibehovet til både Nesttunbrekka 99 og 97 dekkes via en ammoniakk-varmepumpe som henter grunnvann fra pumpekum.

Bygget føres opp som råbygg av bærende stålkonstruksjoner og betongelementer, med plasstøpte konstruksjoner i kjeller. Yttervegger bygges i tørt klima ved at tett duk føres over stillas før montering.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeidet en kravspesifikasjon som ble grunnlaget for en delt totalentreprise. Det blir i ett tett samarbeid med entreprenør, byggherre og Multiconsult utviklet et prosjekt som blir et av Bergens mest energieffektive bygg.

Bygget skal sertifiseres etter Breeam Nor med siktemål Excellent i tillegg til passivhus med energiklasse A.

Hele prosjektet er utført i 3D og alle tegninger er hentet direkte ut fra modellen. Det er gjennomført kollisjonssjekk mellom fagene.

Våre tjenester

  • Rådgivning i skissefase og forprosjekt
  • Prosjektering av tekniske anlegg
  • Prosjektering av bæresystem opp til plan 1
  • Globalstabilitet
  • Bidrag til Breeam sertifisering
  • Energiberegninger
  • Bygningsfysikk
  • Oppfølging i byggetiden