Hovedfasade Scandic Stavanger City – ny del | Foto: Richard J. Holm, Multiconsult

Hovedfasade Scandic Stavanger City – ny del | Foto: Richard J. Holm, Multiconsult

Statoil kantiner

Ombygging av to kantiner på Statoil Forus øst

Byggeprosjektet omfatter renovering av to eksisterende kantiner. Bakgrunnen for rehabiliteringen er at brukere har klaget over bråk og dårlig romakustikk. Vi utførte befaring samt målinger av etterklangstid og støy fra tekniske installasjoner.

I tillegg ble beregninger i av romakustiske parametere gjort. Tiltak omfattet blant annet å skifte ut støyende utstyr, skjerme spiseområder fra aktivitet i oppvaskområdet, lyddempende himling og veggabsorbenter.

Løsning av oppdraget

For å oppnå gode lydforhold i et lokale er det viktig å sørge for at både støy fra utsiden og støy som genereres i rommet dempes tilstrekkelig. I dette prosjektet var det stort fokus på støy fra ventilasjonsanleggene. I tillegg til avgitt lydnivå fra hvert aggregat, ble lydisolasjonsegenskapene til grenseflater mellom kantine og teknisk rom nøye undersøkt. Vurdering av vibrasjonsoverføring fra aggregatene, samt støy fra kjøleskap, juicemaskiner o.l. inne i kantinene ble også utført.

Et annet fokusområde var å legge til rette for god romakustikk. Dette ble gjort ved å velge materialer med gode lydabsorberende egenskaper, og å plassere absorbenter med ønskelig respons på utvalgte flater i rommene.

 Våre tjenester

  • Beregning av romakustikk, vibrasjonsoverføring og lydisolasjon
  • Målinger av etterklangstid, vibrasjoner og støy fra tekniske installasjoner
  • Utarbeidelse og beskrivelse av tiltak
  • Bistå arkitekt i materialvalg