1/2

Statoil Forus Øst - IB center | Foto: Jon Torgeirsson

Statoil Forus Øst - IB center | Foto: Jon Torgeirsson

2/2

Statoil Forus Øst - IB center | Foto: Jon Torgeirsson

Statoil Forus Øst

Ombygging og tilbygg av IB-senteret

IB-senteret ligger på Statoil Forus Øst. Bygget inneholder topp moderne utstillingsområder, restaurant, nytt kjøkken, filmrom, auditorium, faste og fleksible møterom. Bygget har en høy standard på alle funksjonene og skal også kunne ta i mot VIP personell.

Uteområdet, som vender mot E39, har fått oppgradering med nye installasjoner og planter, deriblant også en vannvegg.

Løsning av oppdraget

Bygget har en kompleks bygningskropp med utfordrende fremkommelighet for tekniske installasjoner. Det er lagt opp til meget fleksibel bruk av 2.etg med topp morderne møteroms-fasiliteter, der vegger kan flyttes. Restauranten har fått topp moderne storkjøkken.

Fremtidsrettet utstilling.

Det er lagt stor vekt på HMS gjennom hele oppdraget.

3D modellering BIM.

Våre tjenester

  • Rådgiving gjennom hele prosjekteringsfasen
  • Oppfølging i byggetiden
  • Prosjektering av alle fag
  • Arkitekt v/Link