Fasade utsnitt | Foto: LINK arkitekter AS

Fasade utsnitt | Foto: LINK arkitekter AS

Statoil Opplæringssenter

Full rehabilitering av Statoil sitt opplæringssenter i Bergen

Bygningen er på 6.994 m2 fordelt på 3 etasjer. Alle bygningsmessige konstruksjoner innvendig samt alle tekniske installasjoner ble revet for så å bli bygget opp igjen med nye undervisningsrom, kontorer, møterom, verksteder og tekniske rom. I tillegg ble senteret utstyrt med sprinkleranlegg, brannalarm anlegg, rør og varmeanlegg, ventilasjonsanlegg, det nyeste innen AV og IT og nytt sikkerhets system for adkomst.

Prosjektet har hatt konstant fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det ble utarbeidet plan for å ivareta miljømessige hensyn under byggearbeidene.

Våre tjenester

 • Lede prosjekteringen
 • Utarbeide forprosjekt og hovedprosjekt med fremdriftsplaner og kalkyler
 • Foreslå entreprise form
 • Anbudsutsendelse
 • Evaluering av anbud
 • Kontraktsforhandlinger med entreprenør
 • Implementere Statoils krav i planlegging og utførelse
 • Oversikt over tilleggs/endringsarbeider.
 • Lede prosjekteringsmøter
 • Sørge for utarbeidelse av tegningsleveranseplaner og følge opp disse.
 • Kontraktsavklaringer
 • Pådriver for FDV leveranser og som bygget tegninger
 • Lede overtagelsesforretning.