Statoil Forust Øst| Foto: Multiconsult

Statoil Forus Øst | Foto: Multiconsult

Statoil- IB Senteret

IB Senteret er Statoil sitt kundesenter ved hovedkontoret på Forus, Stavanger.

Eksisterende bygg fra 1982 er totalrenovert, utvidet med 2 200 m2 og fremstår med ny fasadeløsning. Bygget skal være Statoil sitt ”ansikt” utad og skal derfor speile selskapet sine verdier. Det skal vise virksomheten, være identitetsskapende, fleksibelt og åpen både i planløsning og i forhold til omgivelsene.

Det nye IB Senteret inneholder følgende fasiliteter:

  • Auditorium med sitteplasser for ca. 250 personer
  • Filmrom med sitteplasser til ca. 40 personer
  • Produksjonskjøkken med ”samtidig” produksjonskapasitet til 500 personer
  • Restaurant med kapasitet til ca 260 personer i en bordsetting
  • Møteromspool – med faste og fleksible møterom – utstyrt med moderne kommunikasjonsløsninger
  • Utstillingsarealer

Løsning av oppdraget

Prosjekteringsgruppen bestod av Multiconsult og Link Arkitektur. Nytt IB Senter ble prosjektert etter funksjonskrav i TEK 2010, og energimerkeklasse minimum klasse B.

Detaljprosjektering i samarbeid med prosjekterende leverandører av AV-teknisk utstyr, utstillinger, kjøkken og ventilasjonshimlinger.

Konkurransegrunnlag for delte entrepriser.

Oppfølging i byggetiden.

Våre tjenester

Komplett prosjektering i samarbeid med Link Arkitektur