Nesttun torg, Fana,Byggeplan, beskrivelse, byggeoppfølging, prosjektledelse, naturstein, multiconsult

Norsk granitt i striper og 91 lyspunkt i krysspunkter er spesialdesignet til torget | Foto: Multiconsult

Nesttun torg

Byggeplan og byggeoppfølging

Nesttun torg har i lang tid vært en viktig møteplass for handelslivet i Fana. Fiske- og blomsterhandler har hatt sitt virke her over lang tid. Torget ble totalrenovert og og fremstår nå i en utførelse som lever opp til de beste tradisjoner for opparbeiding av byrom i Bergen. Torghandelen har fortsatt en sentral plass på torget, nå med lokalitet både i og rundt de nye flotte torgbyggene som skjermer torget mot støy fra tilstøtende trafikkerte veg.

Materialet som er brukt på torget er natursteinsmaterialer. Et kvadratisk diagonalmønster er plassens hovedmønster utført i striper av norsk Evjen-granitt. Identiteten på torget er hentet fra fanabunaden og de 91 belysningspunktene i dekket er utformet som en eldre variasjon av Fanaknappen. Til sammen danner dette et unikt mønster både dag- og nattestid på torget. Torget inneholder også vannfontene, mange nye sitteplasser og ny vegetasjon.

Løsning av oppdraget

Rehabilitering av Nesttun torg. Nytt belegg i naturstein, vannelement, design-ledbelysning med stedlig identitet, møblering mm. Tverrfaglig prosjekt mellom landskap, prosjektstyring, anleggsteknikk og elektro. Multiconsult kom inn i prosjektet når forprosjekt var ferdig og detaljprosjektering var påstartet. Grønn etat hadde behov for bistand i flere ledd og var dermed tungt inne i prosjektet fra byggeplan til ferdig utførelse.

Våre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Byggeplaner
  • Anbudsbeskrivelse
  • Oppfølging i byggeperioden