abels torg, teknobyen, studenthjem

1/3

| Foto: SIT

abels torg, teknobyen, studentbolig, SiT, landskapsplan, belysningsplan, multiconsult

2/3

De nye studentboligene | Foto: SIT

3/3

| Foto: SIT

Abels torg

Teknobyen studentboliger

MySpace/Elgesetergate 49 er et prosjekt for Studentsamskipnaden i Trondheim og omhandler detaljprosjektering av Abels torg utenfor nye studentboliger i Elgesetergate 49. Prosjektet er en del av Europan 9, en arkitektkonkurranse for unge, europeiske arkitekter under 40 år. Konkurransen gikk ut på å prosjektere en helhetlig utvikling av tomta Elgesetergate 49 med nye studentboliger, samt forslag til utforming av Abels Torg.

De spanske arkitektene Murado/ Elvira/ Krahe (MEK) vant konkurransen med sitt prosjekt MySpace.

Multiconsult har stått for bearbeiding av vinnerprosjektets utomhusanlegg i oppdrag fra NCC Construction AS som er totalentreprenør for prosjektet. Studentboligene er 6 etasjer høy og er tegnet av LINK arkitektur. Abels torg ligger på kommunal grunn og er overtatt av Trondheim kommune etter opparbeidelse.

Løsning av oppdraget

Landskapsplanen har tatt utgangspunkt i å videreføre MEK Architects vinnerutkast fra Europan 9 konkurransen. Det er spesielt tatt hensyn til siktakser og linjeføring for god kontakt med nærmiljøet og tilknytning til det nye studentbygget og universell utforming.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering
  • Anbudsbeskrivelse
  • Belysningsplan