1/4

St. Marie plass | Foto: Vidar Moløkken/Multilux AS

2/4

Situasjonsplan | Illustrasjon: Multiconsult

3/4

Snitt gjennom foreslått park. Skisse A-A | Skisse: Multiconsult

4/4

Snitt gjennom foreslått park. Skisse B-B | Skisse: Multiconsult

St. Marie plass

Detalj- og byggeplan. Utforming av byrom

Arbeidet med St. Marie plass kom i gang som ett resultat av ett utsmykningsprosjekt i forbindelse med Sarpsborg sitt 1000 års jubileum. St Marie Plass ble i den forbindelse utpekt som sted for plassering av skulpturen «Genesis». Parken skal etableres som en ny møteplass for bydelen og et pauserom i aksen mellom torg og nyåpnet besøkssenter og utsiktstårn på Borgarsyssel.

Målet med prosjektet er å skape et anlegg som totalt sett fremstår som vakkert og tiltalende og som blir en integrert del av det eksisterende bylandskapet. Et godt sluttresultat krever god fremkommelighet for alle brukergrupper, helhetlig design og riktig materialbruk.

Løsning av oppdraget

Nye landskapsformer og ganglinjer skal skape ulike rom for lek, avslapning, utforskning, ettertanke og kulturelt påfyll. Valgt belysning skaper økt opplevd sikkerhet i østre bydel, samt er med på å fremheve Genesis skulpturen sine romlige kvaliteter. Parken vil domineres av terrengformer med gressoverflate. Etablerte trær i parken og nye blomstrende trær etableres ved parkens sørside for å forsterke gateløpet.

Våre tjenester

  • Utomhusplan
  • Grunnlag for totalentreprise
  • Beplantning, belysning, møblering
  • Oppfølging byggeplass