1/3

Jeppe Hein, ”Path of Silence”, 2016 | Foto: Thomas Reining

2/3

Installasjonen sett ovenfra ved Kistefos Museet | Foto: Multiconsult

3/3

Vannsøyler danner deler av installasjonen | Foto: Multiconsult

Kistefos museet

Landskap for kunstverk/installasjon i museets skulpturpark

Skulpturen «Veien til Stillhet» av kunstneren Jeppe Hein er den største installasjonen kunstneren noensinne har laget. Multiconsult har prosjektert landskap i tilknytning til etablering av landskapsskulpturen, i tett samarbeid med kunstner, arkitekter og ingeniør i «Jeppe Hein Studio». Prosjekteringen inkluderer atkomstvei, utsiktsplattform, trapper, stier, terrengbehandling, plante- og materialplan, samt innpassing av 50 kvm. stort pumpehus.

Skulpturen består av 460 søyler i ulike høyder i blankpolert rustfritt stål, plassert i en labyrint som følger terrengets formasjoner. Inni labyrinten finnes tre rom med ulik tematikk og størrelse, omgitt av speil som reflekterer omgivelsene. Kunstnerens konsept er at man skal gå på oppdagelsesferd inne i skulpturen.

Den eksisterende tomten er et gammelt deponi, hvor det er fylt på masser over flere år, det var derfor et kupert terreng med store terrengforskjeller. Høydeforskjellene er fremhevet og de ulike rommene i skulpturen ligger på forskjellige nivåer. Det har vært viktig å tilpasse terrenget for ferdsel og sørge for tilgjengelighet for alle der terrenget tillater det. Det er laget en universelt utformet utsiktsplattform hvor skulpturen kan betraktes ovenfra.

Løsning av oppdraget

Landskapet inne i labyrinten gjenspeiler skogen rundt skulpturparken. Material- og vegetasjonsbruk gir et naturlikt uttrykk. Vegetasjonen består av arter som vokser vilt i skogen omkring; bregner, blåbær, ulike gressarter, mose og lave bunndekkende planter som naturlig vokser på skogsbunnen. Tanken er at vegetasjonen etter hvert skal «ta over» og bli en del av kunstverket, og det skal se litt «vilt ut». Rundt og inne i installasjonen ligger store steiner som er hentet fra skogen omkring. Inne i skulpturen går en smal sti dekket med en bark/grusblanding som imiterer en sti i skogen.

I sentrum av installasjonen finnes et stort skiferdekke og en interaktiv fontene med vannstråler som kommer opp i ulike intervall. Mosaikkdekket i fontenen er laget med norsk skifer, og rundt stålsøylene ble det brukt knust skifer/skifergrus, av tilsvarende skifertype, som skille mellom vegetasjon og stål. Denne løsningen er valgt både av praktiske og estetiske grunner. For å lette skjøtsel av vegetasjon rundt søylene gjør båndet med skifergrus at det ikke skal behøves å klippes helt inntil og mellom søylene.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Koordinering av 3D-modell for
  • ARK/LARK og tekniske fag
  • Oppfølging i byggeperioden