Multiconsult - Bygg og eiendom - Munchmuseet | Illustrasjon: Herreros Arquitectos

Munchmuseet - Bjørvika, Oslo | Illustrasjon: Herreros Arquitectos

Munchmuseet

KIB – Kulturbyggene i Bjørvika

Munchmuseet er en del av kulturbyggene i Bjørvika. Multiconsult prosjekterer det nye Munchmuseet i Bjørvika, Oslo. Med attraktiv lokalisering, skal museet gi optimale muligheter for å presentere Munchs kunst og Stenersens samlinger – og bidra til at publikum lokalt, nasjonalt og internasjonalt skal oppleve Oslo som Munchs by.

Munchmuseet forvalter den viktigste delen av verdens kunstarv som Norge er satt til å forvalte. Dette stiller store krav til oppbevaring, behandling og presentasjon av kunstverkene. Munchmuseet skal også ha plass til Stenersenmuseet. Prosjektet har dermed en rekke tekniske utfordringer knyttet til klimakontroll og belysning, for å ivareta kunstens krav. Oslo Kommune har samtidig høye miljøambisjoner og det er stilt krav om passivhusstandard i et hus med store fasadearealer i glass. Dette utgjør forflytningssonen for publikum og blir kalt den dynamiske sonen. Kunsten vil leve et trygt liv i husets såkalte statiske sone, med vegger og dekker i betong.

Museet skal bygges etter konseptet Lambda som arkitektkontoret Herreros Arqiutectos s.l.p vant konkurransen på.

Løsning av oppdraget

  • Det er lagt stor vekt på arkitektoniske grep og geometrisk utforming av bygget
  • Samspillet mellom kunde, brukergrupper,arkitekter og ingeniører har vært avgjørende for å komme frem til et optimalt konsept som ivaretar strenge miljø og energikrav
  • I arbeidet er bygningsinformasjonsmodellering (BIM) benyttet for å kontrollerer og visualisere alternativ løsninger i skisseprosjektet av oppdraget.

Våre tjenester

  • Detaljprosjekt
  • Skisseprosjekt
  • Oppfølging på byggeplass