1/2

Oseana | Illustrasjon: ERCO v/Johan Elm

OS Kunst og Kultursenter

2/2

Oseana | Ill.: Grieg Arkitekter

Oseana

Kunst- & Kultursenter i Os

Multiconsult har i samarbeid med Grieg Arkitekter i Bergen prosjektert Oseana Kunst og Kultursenter i Os sør for Bergen. Byggherren Os kommune, hadde en klar visjon om å skape et levende og attraktivt kultursenter og skape et signalbygg med høy arkitektonisk kvalitet og optimale energi- og miljøløsninger.

Prosjektet er utviklet med stor grad «Integrated Energy Design – IED» der bygningsutforming med nordens største solcelleanlegg og øvrige tekniske installasjoner ble
integrert i en arkitektonisk og energiteknisk helhet.

Multiconsult har prosjektert alle tekniske installasjoner for VVS, utvendig VA anlegg, energi-anlegg med sjøvannsbasert varmepumpe og frikjøling med sjøvann, elektroanlegg med likeretteranlegg for solcelleanlegget, automatiseringsanlegg. Prosjektets energimål 90 kWh/m2 levert energi med lokalt klima ble oppnådd med god margin. Bygget ble valgt til Årets bygg i 2011.

Løsning av oppdraget

Oppdraget er gjennomført med integrert prosjektering av VVS-, VA-, ,energi-, klima- tekniske, el.- tekniske anlegg og automasjonsanlegg.

Alle tekniske anlegg er prosjektert i 3 D og Multiconsult har vært BIM koordinator for BIM prosjektering av kultursalen utført med komplekse bygningskonstruksjoner og omfattende tekniske og scene tekniske installasjoner.

Bygget er lagt inn i en fjellskjæring og tidlige grunnundersøkelser utført av Multiconsult har vært et viktig grunnlag for prosjektet.

Våre tjenester

  • Rådgivning i forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Energianalyser og energioppfølging
  • Geotekniske undersøkelser
  • Bygningsfysisk kontroll av prosjektering utført av arkitekt
  • Oppfølging i byggetiden
  • Kontroll og oppfølging av igangkjøring og sluttesting av tekniske anlegg og SD anlegg.