kultursenter, flekkefjord, bygg og eiendom, multiconsult

Illustrasjon fasade sør | Ill.: Rambøll

Flekkefjord kultursenter

Prosjektering energi og bygningsfysikk

Multiconsult har vært ansvarlig prosjekterende for ansvarsområdet bygningsfysikk for prosjektet Flekkefjord Kultursenter. Dette innbefatter rådgivning omkring energieffektivitet, lufttetthet, fuktsikkerhet og strålingsmiljø.

Kulturhuset innehar et mangfold funksjoner; deriblant kinosal, teater, bibliotek, øvingslokaler og kontorer. Det har vært fokus på mest mulig bruk av tre i både bæresystem og på synlige overflater. Det er derfor brukt mye massivtreelementer i både tak og yttervegger, i tillegg til at veggene i hovedsak er kledd med tre.

Det har gjennom prosjekteringen vært store endringer på planer, fasadeløsninger og materialvalg, men resultatet har blitt et særegent bygg med utradisjonell geometri og spennende tak- og fasadeløsninger.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bidratt med totalrådgivning innen utforming av klimaskall, og lagt premisser og beskrevet løsninger for hvordan yttervegger, yttertak, terrasser og konstruksjoner mot grunnen skal bygges. Her inngår blant annet bestemmelse av isolasjonstykkelser, rådgivning ved valg av energiforsyning, bistand ved material- og produktvalg, utforming av fuktsikre og lufttette løsninger, og rådgivning for forhindring av uønsket byggfukt.

Rådgivningen har hovedsakelig vært knyttet opp mot arkitektens arbeider, men vi har også til dels bistått prosjektledelsen og resten av prosjekteringsgruppen.

Spesielt takkonstruksjonene og de store glassfasadene har vært utfordrende elementer i prosjekteringen, og det har vært viet mye tid til riktig utforming av disse.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av premissnotat for bygningsfysikk
  • Utarbeidelse av premissnotat for energi
  • Modellering av bygget i SIMIEN og utførelse av energiberegninger
  • Rådgivning ifm. oppnåelse av energikrav
  • Inneklimasimulering foaje
  • Kontroll og rådgivning ifm. utforming av detaljtegninger for klimaskall
  • Oppfølging i byggeprosessen mtp. bygningsfysiske problemstillinger