Kulturhusets borggård fungerer som scene og amfi – her fra åpningsfesten | Foto: Namdalsavisa

Kulturhusets borggård fungerer som scene og amfi – her fra åpningsfesten | Foto: Namdalsavisa

Namsos kulturhus

Landskapsplan

Inngangspartiet og borggården ved Namsos kulturhus måtte utbedres på grunn av kraftige setninger i grunnen. Høydeforskjellen mellom Stasjonsgata og hovedinngangen er løst med en rampe – en ”rød løper” av marktegl. Den røde løperen sikrer alle en like høytidelig adkomst til kulturhuset både til hverdags og fest. Effektbelysning skaper variasjon i opplevelsen av uterommet.

Selve borggården er utformet som et amfi med trappe – og sittetrinn i granitt, og sammen med benker på det øvre området inviterer borggården til opphold og utendørs kulturbegivenheter.

Løsning av oppdraget

Pga av store setningskader på kulturhuset og nødvendige gravearbeider bestilte oppdragsgiver en utomhusplan for kulturhuset. Oppdraget besto i å lage en plan for uteområdet med nødvendige detaljtegninger.

Våre tjenester

Oppdraget omfattet skisseprosjekt, detaljprosjekt og byggeoppfølging.