Kuppelhallen - Foto: Torill Sande, Multiconsult

Kuppelhallen | Foto: Torill Sande, Multiconsult

Stavanger konserthus

Kuppelhallen

Vi har foretatt tilstandsanalyse på nivå 2 for alle fag med utredning av tiltak for å oppgradere hallen til dagens standard, samt en mulighetsstudie for etablering av støttefunksjoner til VIP-rom.

Løsning av oppdraget

Rapport med kalkyle.

Våre tjenester

  • Tilstandsanalyse
  • Kalkyle for alle fag
  • Befaring og forslag til tiltak