Oversikt Torvet | Illustrasjon: Agraff

1/3

Oversikt Torvet | Illustrasjon: Agraff

2/3

Servering | Illustrasjon: Agraff

3/3

Detalj mot hornemansgården | Illustrasjon: Agraff

Torvet i Trondheim

Nytt byrom for Torvet inkludert Kongensgate

Formålet med å fornye Torvet er å styrke bylivet i Midtbyen. Torvet skal opparbeides til et sted som innbyggerne i Trondheim er stolte av og bruker aktivt i dagligliv, kulturliv og fest. Torvet skal styrke sin posisjon som et pulserende sted med mangfold, opplevelser, handel og gode oppholdssteder for alle. Prosjektet innbefatter omlegging og fornyelse av all teknisk infrastruktur i området.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig for prosjektering av alle involverte fag, eksklusive LARK (Agraff). Komplett detaljert forprosjekt rapport med kalkyler er utarbeidet, for framlegging til bevilgende myndigheter.

Løsningsforslag for teknisk infrastruktur inkluderer kulvert rundt hele torvflaten. Dette har skjedd i tett samarbeid med kommunale myndigheter og LARK.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Rapport
  • Tegningshefte
  • Kalkyler