Kolvereid, torg, landskapsplan, stedsutvikling, Horvereid-vatnet, Multiconsult

Landskapsplan | Ill.: Multiconsult

Kolvereid sentrum

Torget

Det nye torget i Kolvereid i Nærøy kommune har blitt den nye samlingsplassen i Norges minste by. Torget har blitt samlingsplass og arrangementsted for konserter, marked og Kolvereid-dagene og markerer enden på sentrumsgata i Kolvereid med en fantastisk utsikt til Horvereid-vatnet.

På torget er det plantet lindetrær og det er anlagt et amfi med sittestein av granitt. Amfiet er en del av en spiralform som ender i en sitteskulptur. Spiralen er beregnet etter Fibonaccis gyldne tallrekke, hver enkelt stein i amfiet er beskrevet med en radius tilpasset buen i spiralformen. I hovedsak består belegget av betongheller i grånyanser med et grid som markerer himmelretningene. Innslag av polert granitt reflekterer sollyset. Det er lagt effektbelysning på plassen i enkelte granittelement og ved sitteskulptur. Lyktestolper er plassert i utkanten av sirkelformen. En stram hekk avgrenser torget mot friområdet.

Løsning av oppdraget

Nærøy kommune har fått et sirkelrundt torg i sentrum av Kolvereid, som danner et naturlig sentrum, og som er arena for samling og arrangementer.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Anbudstegninger
  • Detaljtegninger
  • Byggeoppfølging