Eidsvåg, sentrum, strategiplan, stedsanalyse, nesset, multiconsult

1/2

Framtidsvisjon for fylkesvegen gjennom sentrum | Ill.: Multiconsult

Eidsvåg, sentrum, strategiplan, stedsanalyse, nesset, multiconsult

2/2

Framtidsvisjon for boliger og strandpromenade i Eidsvåg | Ill.: Multiconsult

Eidsvåg sentrum

Stedsanalyse og strategiplan

Eidsvåg er kommunesenteret i Nesset kommune. Kommunen har i flere år hatt stedsutvikling og opprusting av sentrum på agendaen, og ønsket å få samlet tanker og ideer fra tidligere arbeider sammen med en stedsanalyse i et strategidokument. Som del av arbeidet ønsket kommunen bistand fra Multiconsult med å finne samlende faktorer for stedets identitet.

Nesset kommune ved ”Vekstkommuneprogrammet” har vært oppdragsgiver for prosjektet og arbeidet er utført i perioden mai 2010 til februar 2011.

Stedsanalysen og strategiplanen skal legges til grunn for arealbruk og utbygging i ny reguleringsplan for Eidsvåg sentrum og fylkesveg 62 gjennom sentrum.

Løsning av oppdraget

Strategiplan for Eidsvåg er delt i 3 deler:

  • Del 1: Stedsanalyse. Analyse av fysiske omgivelser (egen rapport)
  • Del 2: Folkemøte, stedsidentitet, muligheter
  • Del 3: Strategiplan for utvikling av sentrum med handlingsprogram (egen rapport)

Det er gjennomført en bred medvirkningsprosess med to folkemøter og en workshop der innbyggerne kom med innspill til prosessen. Oppdraget er fulgt av en arbeidsgruppe bestående av deltagere fra politisk og administrativt nivå i kommunen, næringslivet og konsulent.

Fylkeskommunen og Statens vegvesen har deltatt i arbeidet.

Våre tjenester

  • Prosjektstyring
  • Lede medvirkningsprosesser
  • Arkitektur og arealplanlegging
  • Rådgivende funksjon om stedsutvikling, eiendomsutvikling, aktører og samarbeidsformer
  • Rådgivende funksjon om plan- og bygningsloven