TouScene_1390576_1

1/2

Foto: Multiconsult

TouScene_1390576_2

2/2

Foto: Multiconsult

Tou Scene

Kunstsenter - Tou gamle bryggeri

Multiconsult har utarbeidet mulighetsstudie for utnyttelse av arealene (ca 12.400 m2) sammen med arkitekt for ombygging av ”Gamle Tou Bryggeri” til kunstsenter.

Multiconsult har foretatt diverse tilstandsanalyser, energivurdering og laget rapporter for dette i flere omganger. Lokalene skal totalrenoveres og brukes til kulturformål. Her blir det en gedigen samling av kunstaktiviteter for billedkunstnere, film, musikk, en ny scene for scenekunst m.m.

Multiconsults arbeider omfatter planer for miljøsanering, riving og ombygging av ca 6-7000 m2 eksisterende gammel bygningsmasse.

Løsning av oppdraget

Utarbeidelse av rapport med ombygningskostnader.

Våre tjenester

• Befaringer
• Mulighetsstudie
• Forprosjekt
• Detaljprosjekt
• Masseberegning
• Tilstandsanalyse
• Kalkyle
• Miljøsanering
• Riving
• Ombyggingsteknikk