Samferdsel og infrastruktur, grøntområde, landskapsplan, Landskapsarkitektur, Klepp, Multiconsult

1/2

Landskapsplan | Ill.: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, grøntområde, landskapsplan, Landskapsarkitektur, Klepp, Multiconsult

2/2

Aktivitetsområder | Ill.: Multiconsult

Grøntområde N12

Landskapsplan

Grøntområde N12 er en park/aktivitetsområde knyttet til et nytt boligfelt (N12), på Klepp.

Området er omringet av boliger og vil bli et yndet sted for de som bosetter seg her. I tillegg vil dette parkdraget bli en attraktivt og naturlig trase´ i retning Klepp sentrum, via en gangbro over R44.

Parken er planlagt som grønn og frodig, med sirkulære områder med leke- og oppholds muligheter langs en gruslagt sti. Under en trelund er det planlagt en del vårblomster, som skal tiltrekke beboerne og skape ekstra motivasjon for å komme seg ut om våren. Slik kan de nyte de grønne omgivelsene og møte sine naboer.

Løsning av oppdraget

Området stod helt brakk før oppstart. Vi planla ut i fra reguleringsplan, kundens ønsker og tilrettela ut i fra det planlagte boligområdet knyttet til det aktuelle parkarealet. Den største utfordringen i området var en planlagt høyspentkabel som skulle legges langs den ene siden i parken. Det vil imidlertid ikke være noe aktivitet i dette området, kun vegetasjon. Lekearealer og møteplasser er ikke samlet på et sted, men plassert ulike steder langs stien, slik at hele parken blir tatt i bruk. Områdene er også tilrettelagt mht. ulike brukergrupper og universell utforming.

Parkarealet er knyttet opp mot eksisterende gangforbindelser i området.

Våre tjenester

  • Landskapsplan
  • Høydeplan
  • Planteplan
  • Beskrivelse NS 3420