1/2

Opplevelsesbrygge i dammen som skaper god kontakt mellom menneske og natur | Illustrasjon: Maja Milovanovic, Multiconsult

2/2

Prinsipper for oppbygging av elvekant som flom- og errosjonstiltak | Illustrasjon: Maja Milovanovic, Multiconsult

Storånåparken

Tiltaksplan

Storåna grøntdrag er et sentralt grøntområde i Sandnes, og har stor betydning på grunn av beliggenhet og størrelse. Parken følger elven Storåna, fra Stokkalandsvannet i sør mot Gandsfjorden i nord. Multiconsult, i oppdrag for Sandnes kommune, har utarbeidet en overordnet tiltaksplan for Storånå grøntdrag.

Sandnes kommune ønsker å unngå privatisering av sentrum ved å tilrettelegge for en utvikling som kan komme alle til gode. Storånå grøntdrag er en del av denne utviklingen, og skal sikre et mer miljøvennlig og grønt sentrum. Grøntdraget langs elven har en stor verdi knyttet til rekreasjon, økologi/bærekraft og kultur/pedagogikk. Tiltaksplanen viser hvordan disse verdiene, samt verdier knyttet til folkehelse, klima og biologisk mangfold kan ivaretas.

Løsning av oppdraget

Tiltaksplanen skal fungere som en støtte til videre utvikling av Storånåparken, og en idepakke hvor en kan velge ut tiltak i ulike faser etter behov og budsjett. En av hovedutfordringene i Storånåparken er flom- og erosjonsfaren den gjennomgående elven fører med seg. Vi foreslår bevisste valg i vegetasjon og utforming av elvekant som tiltak mot dette. Slike tiltak vil også kunne bidra til en bærekraftig forvaltning av det biologiske mangfoldet.

Med tanke på å utvikle Storånåparken som møtested foreslås en opprustning av amfi, utskifting/utbedring av belysning og møblering, samt opprettelse av orienteringskart og gjennomgående bro- og rekkverkutforming.

Utviklingen skal sikre en helhetlig park som kan møte dagens og fremtidens utfordringer og behov.

Våre tjenester

  • Tiltaksplan