Sjøparken, levanger, sentrum, granittamfi, brygge, grus, badeplass, trapp, multiconsult

1/3

Sjøparken har fått nytt granittamfi og et flatere oppholdsareal som også fungerer som friluftsarena | Foto: Øyvind Dybvig Johnsen

Sjøparken, levanger, sentrum, granittamfi, brygge, grus, badeplass, trapp, multiconsult

2/3

Sjøparken har etter ombygging fått god kontakt og tilgjengelighet til Levangersundet | Foto: Ø.D. Johnsen

Sjøparken, levanger, sentrum, granittamfi, brygge, grus, badeplass, trapp, multiconsult

3/3

Tredekket på brygga harmonerer godt til den røde grusen benyttet som dekke i parken. Eksisterende trær er viktige elementer i parken | Foto: Ø.D. Johnsen

Sjøparken i Levanger sentrum

En del av det grønne parkdraget i Levanger sentrum

Sjøparken er en del av det grønne parkdraget i Levanger sentrum. Prosjektets mål var å revitalisere parkaksen og forankre sundet som viktig identitetspunkt i byen. Parken skal sikre allmenn tilgang og tydeliggjøre byens kontakt med sjøen. Naboer er den gamle Dampskipsbrygga og en restaurant.

Med et amfi av granittstein og et flatt parti mot sjøen inviterer parken til fleksibel bruk. Den er flittig i bruk som utendørs arena. To store trær er bevart og gir en fin kvalitet til anlegget. Ny trebrygge og trapp gir god adkomst til vannet, og benyttes som badeplass. Prosjektet inkluderer opparbeidelsen av fortau og heving av sjøgata gjennom parkaksen. Hensynet til universell utforming er innarbeidet i størst mulig grad.

Parken sto ferdig i 2010.

Løsning av oppdraget

Innherred samkommune og Levanger kommune ga høsten 2007 Multiconsult oppdraget med å utarbeide en plan for ny utforming av Sjøparken i Levanger.

Våre tjenester

Tverrfaglig leveranse gjennom alle faser av prosjektet, fra ideskisse til og med byggefase.