Foto: Forsvarsbygg

1/2

F-35 Lightning II | Foto: Forsvarsbygg

Ørlandet Flystasjon | Foto: Statkraft

2/2

Ørlandet Flystasjon | Foto: Statkraft

Kampflybase

Plan og prosjektering - Ørlandet

Oppdraget omfattet rådgivertjenester til helhetsplanlegging av hovedbase på Ørland og fremskutt base på Evenes samt planlegging av bygninger.

Ny kampflybase på Ørland består av plan- og prosjekteringsarbeider. Det skal etableresen flybase som kan ta imot og drifte våre nye F35 Lightning II kampfly. Prosjekteringsarbeidet inkluderer betydelig arealer med nybygg med tilhørende infrastruktur. De første flyene som skal brukes i Norge er planlagt levert i 2017. Et av målene er at utbyggingen i så liten grad som mulig skal gi ulemper for lokalbefolkningen og virksomheten inne på flybasen.

Til å gjennomføre plan- og prosjekteringsoppdraget er det etablert en gruppe kalt ALMgruppen, som er et samarbeid mellom firmaene Multiconsult AS, Asplan Viak AS og LPO arkitekter.

Løsning av oppdraget

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt (opsjon)
  • Tilbudstegninger (opsjon)
  • Anbudspapirer (opsjon)

Våre tjenester

  • Prosjektering