1/6

Nye Deichman Bjørvika | Foto: Foto-Thomas Haugersveen

2/6

Nye Hammerfest sykehus | Illustrasjon: LINK arkitektur

3/6

Åsane videregående skole i Bergen | Foto: Martin Håndlykken

Konseptfase med skisseprosjekt

4/6

Vestre Viken sykehus - skisseprosjekt | Ill: CURA

5/6

Hardangerbadet | Foto: Hundven-Clements Photography

6/6

Orkla City på Skøyen | Foto: Cato A. Mørk

Bygg & Eiendom

Multiconsult er totalrådgiver for utvikling, planlegging, bygging og forvaltning av bygg og eiendom med fokus på verdiskaping, bærekraft og helhetsløsninger.
Planlegger nytt sykehjem i Florø

Kinn kommune har valgt LINK arkitektur og Multiconsult for å utvikle et nytt sykehjem sentralt i…

22. november 2022

Samspillsallianse skal bearbeide planforslaget for Lilletorget

Planforslaget for Lilletorget som var ute på offentlig høring før sommeren mottok flere innspill. Nå etablerer…

16. november 2022

Planforslag for Norges største byutviklingsprosjekt

Planforslaget til områdeplan for Fjordbyen Lier-Drammen er nå overlevert til Lier kommune. Planen legger til rette…

15. november 2022

Etablerer barnehage, dagsenter og avlastningsboliger i Stavanger

Stavanger kommune har tildelt Multiconsult og LINK Arkitektur kontrakten for utvikling av Poppeltunet på Mosvangen, med…

4. november 2022

ZEB-laboratoriet tildelt byggkvalitetspris

Nullutslippsbygget ZEB-laboratoriet i Trondheim vant Statens pris for byggkvalitet 18. oktober. ZEB-laboratoriet er et klimatilpasset nullutslippsbygg…

18. oktober 2022

Milepæl for Nye Aker sykehus

Forprosjektrapporten for Nye Aker sykehus er levert til prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst HF. Rapporten inngår i…

Bygg & Eiendom er det største forretningsområdet i Multiconsult, og vårt arbeid legger premisser for mange av samfunnets mest verdifulle prosjekter, der mennesker bor, virker og samhandler. Vi er kundens rådgiver gjennom hele livsløpet til et byggeprosjekt, i godt samspill med alle involverte aktører.

Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med våre kunder, myndigheter, utbyggere, arkitekter, entreprenører og andre samarbeidspartnere.

Bærekraftige løsninger

Byggenæringen spiller en avgjørende rolle for å nå de globale klima- og bærekraftsmålene. Vi hjelper våre kunder til å realisere sine egne og samfunnets bærekraftsmål, slik at byggene våre får riktig kvalitet, er kostnadseffektive, trivselsskapende for menneskene som oppholder seg der, og uten unødig belastning på ytre miljø.

Multiconsult er Miljøfyrtårn-sertifisert, og har over tid jobbet systematisk med å integrere miljørådgiving i alle fag. Vi tenker grønt i alt vi gjør.

Digitalt

Framtidas byggenæring er digital. Ved hjelp av digitale verktøy sørger vi for optimal og effektiv informasjons- overføring mellom alle aktørene i et oppdrag og bidrar til å sikre byggbarhets-, fremdrifts- og kostnadskontroll.

Multiconsult er ledende på digital kompetanse, og er blant annet engasjert som rådgiver i Statsbyggs bransjeledende BIM-utvikling, der vi videreutvikler metodene for flere av Norges prestisje- og signalbygg.

Vi er pådriver for innovasjon og samarbeid på tvers av verdikjeden, i tråd med regjeringens kunnskapsløft for byggebransjen.

Eksisterende bygg og bygningsforvaltning

Multiconsult har en helt unik spisskompetanse på verneverdige og fredede bygg, eksisterende bygninger og bygningsforvaltning. Fokus er på bærekraftige og langsiktige løsninger. Vi planlegger for fremtidig drift, vedlikehold og utvikling helt fra tidligfasen- vi kaller det livsløpsplanlegging.