Skadetaksering

Vi takserer skader, rapporterer og styrer reparasjonsarbeidene.

Vi takserer brannskader, vannskader, naturskader og utfører skjønn etter Norges TakseringsForbunds regler. Vårt oppdrag er å besiktige skaden, utforme en komplett og uavhengig rapport med kalkyle for å reparere skaden. Mandatet vårt blir bestemt av oppdragsgiver (forsikringsselskapene), men selve takseringen foregår på et objektivt nivå – uten hensyn til hvem som er oppdragsgiver.

Når en eiendom får skade, vil forsikringsselskapet ofte kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt og objektivt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller får takstmannen også oppdrag med å styre og følge opp reparasjonsarbeidene for å sikre at skaden blir reparert og verdier ivaretas.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som skal bli enige om erstatningen med bindende virkning.

Naturskade

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er definert som naturskader. Naturskader takseres av takstmenn som er godkjent som naturskadetakstmenn av Norges Naturskadepool.

Multiconsult er hovedkoordinator ved store hendelser og vår oppgave er å ivareta koordinering av taksering på Østlandet.

_______________________________________________________________________________

Sertifiseringer

Multiconsult er et autorisert takstforetak og har siden 1990 vært medlem av Norges TakseringsForbund. Vi takserer bolig- og næringseiendommer, men gjør også skadetaksering for forsikringsselskapene.

Multiconsult er godkjent Våtromsbedrift av Fagrådet for Våtrom, vi er sertifisert av Veritas-GL for å utarbeide Boligsalgsrapporter og flere av våre ansatte er REV-godkjente takstmenn i henhold til Europeisk standard for taksering av eiendommer. Multiconsult er i tillegg sertifisert for å avholde IFRS-takster på større næringseiendommer.

Som hovedkoordinator for Norsk Naturskadepool tar vi hånd om store naturkatastrofer ved storm og flom, hovedsakelig på Østlandet.