Studenboliger ved Brann stadion

Bolig

Boliger som legger til rette for gode liv, er kostnadseffektiver og som er miljøriktige, er et viktig bidrag til økt livskvalitet og trivsel for beboerne. Selvfølgelig må boligene også ivareta tekniske byggeforskrifter.

Multiconsult har vært med i utviklingen av mange av de byggtekniske lovkravene, og dessuten vært sentral i utviklingen av energimerkeordningen. Denne kunnskapen sammen med lang erfaring fra bygging av boliger gjør at vi er kjent med hvilke løsninger som kan være optimale for de forskjellige boligprosjekter.

Multiconsult deltar i regulering, planlegging, prosjektering og bistand i byggeperioden for en rekke større boligprosjekter over hele landet.