Illustrasjon av tunet i byggetrinn 1 og 2 | Ill.: SPOR Arkitekter

1/2

Illustrasjon av tunet i byggetrinn 1 og 2 | Ill.: SPOR Arkitekter

Illustrasjon av boligblokk i byggetrinn 1 | Foto: SPOR Arkitekter

2/2

Illustrasjon av boligblokk i byggetrinn 1 | Foto: SPOR Arkitekter

Hagebyen Fornebu

Storstilt boligutbygging

Hagebyen skal være et boligområde med fokus på det grønne. Et område der barn kan leke og utfolde seg fritt i trygge omgivelser – der voksne kan møtes på tun og plasser som innbyr til sosial omgang, eller trekke seg tilbake på romslige terrasser og balkonger.

Hagebyen ligger sentralt på Fornebulandet med Nansenparken som nærmeste nabo og er det nyeste boligprosjektet på Fornebulandet i Bærum. Totalt er det planlagt 345 boliger i fordelt på tre byggetrinn i denne utbyggingen. Bydelssenteret Fornebu S oppføres på nabotomt i sør.

Boligene har som hovedmålgrupper: førstegangsetablereren, barnefamiliene og de voksne som vil bytte ut eneboligen med en mer praktisk leilighet. Prosjektet inneholder leiligheter fra 47 til 105 kvm.

I tillegg kommer rekkehusleiligheter på 105 kvm og toppleiligheter på 91 kvm som begge går over to plan. Her kommer også rekkehus over tre etasjer med takterrasse og areal på 134 kvm.

Hagebyen er et samarbeidsprosjekt mellom Veidekke Bolig og Fornebu Utvikling, som er et heleid datterselskap av OBOS.

Løsning av oppdraget

Prosjektering i for- og detaljprosjekt av disiplinene akustikk, bygningsfysikk og energi for denne boligutbyggingen som omfatter 3 byggetrinn.

Prosjekteringen inkluderer akustikkberegninger, isolasjonstykkelser, kuldebrohåndtering, energirådgivning og evalueringer mot forskriftskrav.

Bygningsfysisk rådgivning.

Våre tjenester

  • Prosjektering
  • Rådgivning
  • Dokumentasjon