Os sjøfront | Foto: StorBergen Boligbyggelag

1/2

Os sjøfront | Foto: StorBergen Boligbyggelag

2/2

Os sjøfront | Foto: StorBergen Boligbyggelag

Os Sjøfront 2

Kai- og boligdel

Oppdraget er en totalentreprise med Veidekke A/S som oppdragsgiver. Byggherre er StorBergen Boligbyggelag. Fire boligblokker (H, I, J og K) i fem etasjer over kaidekke og parkeringskjeller oppført utenfor Os sentrum.

Kaien er prosjektert med utstøpte rammede spissbærende stålrørspeler og nedborede stålkjernepeler, plasstøpte drager og dekkeelementer med påstøp. Parkeringskjeller er utført med plasstøpte rektangulære søyler, vegger og dekke.

De to første blokkene ble bygget samtidig med kaien. De to neste trinnvis. Totalt 86 leiligheter. Dekker og avstivende vegger i boligblokkene er utført i plasstøpt betong. Bærende søyler oppover i leilighetene er av stål og betong.

Oppdraget er gjennomført i samarbeid med Multiconsult i Stavanger på jordskjelv. Arkitekt er Link arkitektur A/S.

Løsning av oppdraget

Plasstøpt betong. Kaidelen ble tegnet i Autocad 2D og boligdelen i 3D-modelleringsverktøyet Revit Structure.

Alle armeringstegninger ble utført i Autocad 2D.

Modellert i FEM-design og SAP for jordskjelvanalyser.

Våre tjenester

  • Rådgiving i Byggeteknikk.
  • Prosjektering av kai, parkeringsanlegg og boligblokker.
  • Rådgiving i brannteknikk
  • Rådgiving i geoteknikk
  • Møter, oppfølging, befaringer på byggeplass