Strandkaien, Østre Murallmenning, Bergen, kai, veg ,brostein, multiconsult

1/2

Nyopprustet gate med historiske kvaliteter. Den gamle hopen fra vågen er markert med rødlig granitt i fortauet | Foto: Eivind Senneset

2/2

Nytt trappeanlegg ved Østre Murallmenning | Foto: Eivind Senneset

Strandkaien

Byggeplan og anleggsoppfølging

Opprusting av Strandkaien og Østre Murallmenningen. Planlegging av nytt kjøremønster gjennom gate og over plass, samt planlegging av nytt dekke for gate, fortau og allmenning. Ny design til det historiske byrommet Østre Murallmenning, i enden av Strandkaien.

Målet for oppgraderingen er blant annet en forbedring av forholdene for de myke trafikkantene, bedre kontakt med sjøfronten, skape gode møteplasser, øke stedets kvalitet gjennom god møblering og bruk av gode materialer.

Det er lagt vekt på å bruke universelle løsninger i prosjektet, samtidig som man tar vare på antikvariske verdier.

Oppdraget gjennomføres samtidig som Graveklubben tilrettelegger ny infrastruktur med boss og fjernvarme i en teknisk kulvert på langs av gaten, og Bergen kommune bygger Mathallen på Torget. Disse prosjektene er alle avhengig av hverandres fremdrift.

Løsning av oppdraget

 • Byggeplanarbeidet ble fra starten utført av en tverrfaglig gruppe bestående av vegplanleggere og landskapsarkitekter
 • Alle har deltatt på befaringer
 • Koordinering av de ulike fagene
 • Konkurransegrunnlaget ble utarbeidet parallelt med byggeplanen
 • Anleggsoppfølging og deltakelse på byggemøter i byggefasen
 • Fortløpende revisjoner av tegninger og data
 • Prosjekteringsgruppen hadde regelmessige møter
 • Hovedveg gjennom sentrum ble stengt og trafikken omlagt
 • Branntekniske vurderinger og tilstand for alle hus
 • Fortløpende geotekniske vurderinger

Våre tjenester

 • Vegprosjektering
 • Landskap
 • Trafikkavvikling
 • Brann
 • Tilstand
 • Geoteknikk
 • Elektro/veglys
 • Konstruksjon
 • Skiltplaner
 • Overvannsprosjektering
 • Konkurransegrunnlag
 • Koordinering tilstøtende prosjekter
 • Anleggsoppfølging
 • Deltakelse i byggemøter