1/2

Fornebu senter | Ill.: AMB Arkitekter

Fornebu senter llustrasjon: AMB Arkitekter

2/2

Fornebu senter "by night" | Ill.: AMB Arkitekter

Fornebu Senter

Forprosjekt og utarbeidelse av anbudsdokumentasjon

Bygget skal bli verdens mest miljøvennlige kjøpesenter. Besøkende skal inspireres til miljøriktig atferd og samtidig oppleve et komfortabelt og attraktivt handlesenter i harmoni med dagens samfunn. KLP har visjoner om å bygge et grensesprengende bygg når det gjelder miljø og energi. Nytt bygg som kommer på eiendommen skal være klassifisert som Outstanding ihht. retningslinjer for BREEAM-NOR og tilfredsstille klasse A etter energimerkeordningen.

Prosjektet skal gjennomføres så skånsomt som mulig ifht miljø og naboer i utførelsesfasen.

Løsning av oppdraget

  • Prosjektering på forprosjektnivå
  • Forprosjektet skal sikre BREEAM klassifisering Outstanding for kjøpesenterdelen av prosjektet
  • Tegninger og beskrivelsestekster som grunnlag for rammesøknad
  • Tegninger og beskrivelsestekster som grunnlag for totalentreprise

Våre tjenester

  • Kjøpesenter
  • Boligblokker
  • Kontorbygg
  • Vei/tilkomst
  • Parkeringskjeller