Lade Arena - byggetrinn 2 | Ill.: Architecture

Lade Arena - byggetrinn 2 | Ill.: Architecture

Lade Arena 2

Kjøpesenter med parkeringskjeller

Lade Arena 2 er et nytt kjøpesenter i Trondheim. Senteret er en forlengelse av Lade Arena 1. Kjøpesenteret er over 2 plan + parkeringskjeller. Kjøpesenteret er nyskapende i form av store åpne arealer og store leietagerarealer. Det er lagt vekt på universell utforming.

Multiconsult har hatt oppdragsansvaret dvs. ansvarlig for dimensjonering/beregninger og tegningsproduksjon og kontakt mot kunde. Prosjektet er modellert i 3D ved hjelp av Magicad og Autocad. Det er benyttet IFC filer og sammenstillingsmodell som BIM verktøy.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig prosjekterende for VVS/Elektro med tilhørende energiberegninger. Prosjektet er løst som en totalentreprise hvor Multiconsult har prosjektert direkte for tekniske entreprenører.

Prosjektet har benyttet IFC filer og sammenstillingsmodeller (BIM) under prosjekteringen. Komplett detaljprosjektering og oppfølging i byggefase.

Våre tjenester

  • Komplett prosjektering VVS/Elektro
  • Utarbeidelse avbeidsunderlag alle tekniske entreprenører