AMFI kjøpesenter | Foto: Consto AS

AMFI kjøpesenter | Foto: Consto AS

AMFI Alta

Kjøpesenter

Ombygging og utvidelse av kjøpesenter med totalt areal på ca. 29.000 m2. I prosjektet inngår kjøpesenter i 2 etasjer pluss parkering i tilhørende kjelleretasje, og et parkeringshus i 3 etasjer pluss kjeller. Senteret inneholder ca. 80 butikker.

Bygget er fundamentert på såler og punktfundamenter. Fundamenter, kjelleryttervegger, trappe- og heissjakter, som fungerer som avstivende elementer, er utført i plasstøpt betong. Bærende konstruksjoner for øvrig består hovedsakelig av prefabrikkerte betongelementer (hulldekker) opplagt på stålbjelker og søyler i stål og betong. Taket i forbindelse med påbygging av en ny 2. etasje, er utført med stålfagverk med lange spenn (28 m).

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig prosjekterende for alle fagområder som inngår. Arbeidet er løst ved samarbeid mellom kontorene i Alta og Tromsø. I og med at bygging og prosjektering tidvis har gått parallelt, har dette stilt store krav både til det tverrfaglige samarbeidet internt i prosjekteringsgruppen og til samarbeidet med totalentreprenøren (Consto AS).

Hele prosjektet er modellert i 3D.

Våre tjenester

  • Deltatt i utarbeidelsen av forenklet forprosjekt for totalentrentreprenøren (Consto AS)
  • Generell rådgiving og detaljprosjektering for alle hovedfagområder
  • Bistand i forbindelse med oppfølging på byggeplass