Jekta Storsenter, fasade nord | Foto: AMB-Arkitekter

1/2

Jekta Storsenter, fasade nord | Foto: AMB-Arkitekter

2/2

Jekta Storsenter | Foto: AMB-Arkitekter

Jekta Storsenter

Kjøpesenter

Nord-Norges største enkeltstående byggeprosjekt består av nybygde arealer på totalt 77.000 m², og ombygging av 24.000 m² i eksisterende anlegg. Nybygget er oppført midt mellom de to kjøpesentrene Jekta Øst og Jekta Vest, som ble holdt i vanlig drift under hele byggeperioden.

I de nye arealene inngår kjøpesenter i 2 etasjer pluss parkering i tilhørende kjelleretasje og et parkeringshus i 3 etasjer pluss kjeller. Hele det nybygde arealet har takparkering. Senteret vil kunne inneholde opp mot 200 butikker.

Nybygget inneholder også på kjellernivå en 130 m lang kulvert som erstatter den offentlige veien som gikk mellom Jekta øst og vest.

Nybygget er pelefundamentert til fjell med pelelengder på 10-20 m. Fundamenter (pelehoder), kjellervegger, trappe- og heissjakter, som fungerer som avstivende elementer, er utført i plasstøpt betong. Bærende konstruksjoner for øvrig består hovedsakelig av prefabrikkerte betongelementer (hulldekker SD500 opplagt på DLB-bjelker og søyler). I tillegg er det en del stålkonstruksjoner knyttet til tak og fasader.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig prosjekterende for alle hovedfagområder.

Hovedtyngden av arbeidet er utført ved kontoret i Tromsø, men det har også vært et betydelig samarbeid på tvers av regioner. I og med at bygging og prosjektering tidvis har gått parallelt, har dette stilt store krav både til det tverrfaglige samarbeidet internt i prosjekteringsgruppen og til samarbeidet med totalentreprenøren (Consto AS).

Hele prosjektet er modellert i 3D.

Våre tjenester

  • Deltatt i utarbeidelsen av forenklet forprosjekt for totalentrentreprenøren (Consto AS)
  • Generell rådgiving og detaljprosjektering for alle hovedfagområder
  • Bistand i forbindelse med oppfølging på byggeplass