Horisont, Kjøpesenter, nybygg, bygg og eiendom, multiconsult

Fasade mot Syd | Foto: Multiconsult

Horisont kjøpesenter

Horisont er Bergens nyeste kjøpesenter med totalt 73 butikker og spisesteder

Senteret har et totalareal på 40.000 kvm fordelt på to etasjer. Bygget er delt med et utvendig torg.

Det er tilrettelagt for parkering i kjelleretasjen på rundt 22.000 kvadratmeter.

Miljø ivaretas ved aktiv sortering av søppel fra senteret og ved bruk av energi. Bygget er oppført som et passivhus. Bygget har egen energisentral med energibrønner i bakken. Varmepumpeeffekt 2MW. Leverer både varme og kjøling til bygget.

På taket av kjøpesenteret bygges det 4 boligbygg med til sammen 170 leiligheter. Disse er plassert som randbebyggelse og får stort åpent uteareal på til sammen nærmere 10 mål, delvis skjermet for innsyn og vind. Utearealet vil få gangveier og fin beplanting med små sitteplasser.

Senteret har rundt 600 arbeidsplasser.

Løsning av oppdraget

Tradisjonell ventilasjonsløsning, med vannbåren varme/kjøling fra egen energisentral. Aggregat plassert i randsone i senterdel. Separate anlegg for spisesteder. Impulsvifter for borttransport av eksos i garasje.

Strømskinner ut fra hovedtavle utgjør en vesentlig del av kraftdistribusjonen. Dette gir stor fleksibilitet både i byggefase og i driftsfase med ombygging etc. SD-anlegg styrer/overvåker varme/kjøling både i fellesareal og butikker, samt lysstyring. Styrte nødlys i garasje tilpasset åpningstid.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Energiberegninger og Enovasøknad
  • Detaljprosjektering VA, rør, ventilasjon og elektroteknikk.
  • Idriftsettelse- og sluttkontroll