Fotomontasje fra arkitekt | Foto: Kathrin Freitag

Felleskjøpet Kambo

Nytt produksjonsbygg i tilknytning til eksisterende produksjonsanlegg på Kambo/Moss

Multiconsult er engasert av Felleskjøpet for byggeledelse, SØK, flerfaglig rådgivning- og arkitekttjenester i forbindelse med et nytt produksjonsbygg i tilknytning til eksisterende produksjonsanlegg på Kambo/Moss.

Prosjektet består av et 52 m høyt industribygg i 10 etasjer, med bære- og avstivende system i stål. Plasstøpte konstruksjoner i grunnen er pelet til fjell med stålkjerner.

Våre tjenester

  • Byggeleder
  • Myndighetsbehandling
  • Prosjektering bygg
  • Miljøgeologi
  • Miljøkartlegging
  • SHA-koordinator for utførelse
  • Arkitekt
  • Brannrådgiver
  • Geoteknikk
  • Regulering