Egenes Park, Nord-Europas største boligblokk i massivtre og overholder energiklasse A | Foto: HLM arkitektur

Egenes Park, Nord-Europas største boligblokk i massivtre og overholder energiklasse A | Foto: HLM arkitektur

Egenes Park

Dette prosjektet ble til i regi av Norwegian Wood, som ble opprettet i forbindelse med Stavanger som kulturbyhovedstad 2008.

Prosjektet består av en boligdel med 56 leiligheter og en barnehage på ca. 600 m2. Bygget er i hovedsak oppført med bæresystem i massiv tre og limtre.

Multiconsult hadde en sentral rolle i forhold til utvikling av bæresystemet i tre. Stavanger kommune hadde lagt føringer for at det skulle bygges i tre og energiregnskapet var strengt og fremtidsrettet.

Hovedutfordringene var i tilknytting til brann og akustikk. Energi- og bygningsfysikk var også et hovedtema.

Våre tjenester

  • Betongkonstruksjoner
  • Trekonstruksjoner
  • Akustikk
  • Brann og sikkerhet
  • Energi, bygningsfysikk og materialer

Om våre tjenester

Multiconsult var engasjert til å vurdere branntekniske forhold, akustikk, bygningsfysikk og byggeteknikk.

Bygget har en kjeller i betongelementer som ble prosjektert etter oppdrag fra Block Berge Bygg.

Overbygningen er i prefabrikerte massivtreelementer og limtre. Dette var en del av vårt hovedengasjement for Svein Aase AS.

Bygget er et av de største trehus i Europa. Det var ca 2500 treelementer, detaljprosjektert av Multiconsult.