Stavanger, Boligfelt, Multiconsult

1/2

Søra Bråde, utsikt mot Hafrsfjord | Foto: Multiconsult

2/2

Husabøryggen med nytt veianlegg. Klart for boligbygging | Foto: Multiconsult

Boligfelt i Stavanger

Byggeplaner med konkurransegrunnlag
 • Boligfelt i Stavanger kommune
 • Prosjektering av VA inkludert nedstøms tilkytning
 • Prosjektering av kryss med eksisterende vei/kryssutvidelse
 • Prosjektering av støyskjerm
 • Gass og el-forsyning til boliger
 • Grønt og lekeplass
 • Boligfelt Søra Bråde byggetrinn 2, Sunde: ca. 400 boenheter
 • Boligfelt Husabøryggen, Hundvåg: ca. 200 boenheter
 • Boligfelt Holme-egenes, Eiganes: ca. 100 boenheter
 • Boligfelt Gosenstubben: ca. 50 boenheter

Løsning av oppdraget

Kryssutvidelser/rundkjøring.

Lekeplass + grøntareal.

Kulverter med rampe, inklusive nedstømstilkobling, inklusive støyberegning.

Våre tjenester

 • Prosjektering Vei
 • Prosjektering LARK
 • Prosjektering konstruksjon
 • VA
 • Støyskjerming
 • Fjernvarme/gass/el.forsyning