Multiconsult - Stavanger Lufthavn Sola - 1390x576px

Stavanger lufthavn Sola

Stavanger lufthavn Sola

Cat-II/LVTO

Multiconsult har prosjektert anleggsteknisk arbeid for elektro. Prosjektet går ut på å gjøre Stavanger Lufthavn Sola klar for Cat-II innflyging og Low Visability Take Off (LVTO) ned til 150 m sikt.

Prosjektert utvidet sikkerhetsområde i syd til 240×160 m planering/drenering. Utarbeidet merkeplan og skiltplan for banesystemet (rullebane, taksebane og oppstillingsplasser). Prosjektering bygningsmessige endringer av LLZ-hytte i syd, samt fremføring av trekketraseèr/ grøfter for kabler i baner og løsmasser, inklusive kryssinger av taksebaner og rullebaner. Metode/utforming for trekkerør og innmontering av flush- og eleverte lys i eksisterende dekke. Prosjektering av internveger i flyplassområdet.

Løsning av oppdraget

Tekniske løsninger ble valgt i nært samarbeid med byggherre

Våre tjenester

  • Prosjektering av føringsveier for kabler/tele
  • Prosjektering av lys-fundamenter
  • Prosjektering av veier og plasser
  • Utarbeidelse av skilt- og merkeplasser
  • Prosjektering av LLZ-hytte
  • Løsninger for nedsetting av lys og kabler i eksisterende dekker