Vinter på Honningsvåg Lufthavn | Foto: Multiconsult

Vinter på Honningsvåg Lufthavn | Foto: Multiconsult

Honningsvåg Lufthavn ENHV – 2010

Nytt Afis tårn/sikringsbygg ved Honningsvåg lufthavn. Forprosjekt omfattet også driftsbygg.

VVS-anleggene omfattet følgende; Sanitæranlegg, vannbårent varmeanlegg, kjøleanlegg, luftbehandlingsanlegg, automatikkanlegg og VA-anlegg.

Bygget kjøles via kaldt vann fra energibrønner, deretter hentes energien ut via varmepumpe for oppvarming av bygget.

Entreprisekostnader vvs innvendig er på 5,2 mil eks.mva og entreprisekost VA er på 0,8 mil eks.mva.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig prosjekterende for VVS med tilhørende beregninger.

Delte entrepriser:

 • Utarbeidelse av forprosjekt omfattet også driftsbygg
 • Detaljprosjekt
 • Anbud
 • Byggefase
 • Garantifase

Våre tjenester

 • Komplett prosjektering
 • Sanitæranlegg
 • Vannbårent varmeanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Isvannsanlegg
 • Automatikkanlegg
 • VA-anlegg
 • Energiberegninger
 • Klimasimuleringer