Moss Lufthavn Rygge - Foto: Multiconsult

Moss Lufthavn Rygge | Foto: Multiconsult

Moss Lufthavn Rygge

Terminalbygg, flyoppstillingsplasser og parkeringshus

Byggeteknikk

Multiconsult har vært engasjert av Skanska for å prosjektere de plasstøpte konstruksjonene og sekundærkonstruksjoner i stål samt å ha totalansvaret for byggets stabilitet. Terminalbygget er dimensjonert for jordskjelv. Multiconsult har også utført 3. parts verifikasjon av prosjekteringen av prefab for terminalbygget.

Elektroteknikk

Multiconsult har vært engasjert av Skanska for å utarbeide konkurransegrunnlag for entrepriser innen elkraft- og teletekniske anlegg, reservestrøm, sikkerhetsanlegg og SD-anlegg. Senere har Multiconsult vært engasjert av Skanska sin underentreprenør innen elektroteknikk for å detaljplanlegge elektrotekniske anlegg samt å bistå Skanska sin underentreprenør innen sikkerhetsanlegg.

Løsning av oppdraget

Prosjektering RIB og RIE er utført av regionkontoret i Fredrikstad. Trafikk og landskapsplanlegging er utført av vårt kontor i Oslo.

Prosjektet ble løst innenfor en meget rask fremdriftsplan.

Bygget var et pionerprosjekt i bruk av 3D for byggeteknikk, hvilket resulterte i god  tverrfaglig koordinering og kvalitet.

Våre tjenester

  • Prosjektering
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Beskrivelser
  • Tegninger
  • Kostnadsberegninger
  • Ansvarlig søker