Værnes lufthavn | Illustrasjon: Narud Stokke Wig

Værnes lufthavn | Illustrasjon: Narud Stokke Wig

Avinor Værnes

Terminalutvidelser TU2013

TU 2013 er en utvidelse og ombygging av eksisterende bygningsmasse for å øke terminalkapasitet fra 4 mill til 5,5 mill. reisende. Prosjektet er delt opp i 3 arbeidspakker:

 • AP1: Utvidelse av utenlandsterminal ca 1000 m2. Rehabilitering av 3300 m2
 • AP2: Utvidelse innenlandsterminal ca 3500 m2. Ombygging av kommersielle arealer
 • AP3: Utvidelse av PIR Vest ca 1500 m2. Ny Commuter terminal ca 1300 m2

For TU 2013 er spesielt lagt vekt på sikkerhet, universell utforming og energi.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært ansvarlig prosjekterende for VVS med tilhørende energiberegninger og Breeam sertifisering excellent. De ulike arbeidspakkene er løst som totalentrepriser og sidestilte delentrepriser.

Prosjektet har benyttet IFC filer og sammenstillingsmodeller (BIM) under prosjekteringen. Utarbeidelse av skisseog forprosjekt med alternativsvurderinger og entreprisebudsjett. Komplett detaljprosjektering, kontrahering og oppfølging i byggefase.

Våre tjenester

 • Komplett prosjektering VVS (BIM)
 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Kjøleanlegg
 • Luftbehandlingsanlegg
 • Automatikkanlegg
 • VA
 • Energiberegninger
 • Klimasimuleringer