Lysaker Brygge

1/4

Lysaker Brygge

Lysaker Brygge

2/4

Lysaker Brygge - mot sjøen

3/4

Lysaker Brygge - detalj

4/4

Lysaker Brygge - området

Lysaker Brygge

Forretningsbygg

Multiconsult har i samarbeid med Kari Nissen Brodkorb AS arkitekter prosjektert og innredet nye forretningslokaler for Vital Eiendom AS. Dette har vært butikk og verksted for glasskunstner, bilforhandler, restaurant, frisør og kjøkkenbutikk. Multiconsult har også utarbeidet en leveringsstandard og bistått utarbeidelse av avtale mellom byggherre og leietager.

Multiconsult har i tillegg til alle fag i prosjekteringen, hatt prosjektledelsen, både under prosjektering og gjennomføring, samt vært ansvarlig søker. Multiconsult har også hatt rollen som HMS-koordinator for prosjekteringen.

Løsning av oppdraget

Prosjektet besto av mange fagdisipliner. Et utvalg av valgte løsninger:

 • Utarbeidelse av leveringsstandard
 • Nye planløsninger tilpasset byggherre og leietagers krav i forhold til leveringsstandard
 • Nye tekniske anlegg VVS; sanitær-, varme-, brannsluknings-, gass-, luftbehandlings- og kjøleanlegg
 • Nye tekniske anlegg elektro; elkraft, lavspent, belysning, tele og data, samt alarm og signalanlegg

Våre tjenester

 • Prosjektering av alle fag
 • Detaljprosjekt
 • Beskrivelser
 • Tegninger
 • Kostnadsberegninger
 • Prosjektledelse
 • Koordinator for prosjekteringen
 • Ansvarlig søker