Utsikt til takhager på flere plan | Ill.: MIR

Utsikt til takhager på flere plan | Ill.: MIR

Skarven

Takhager og utomhusplan

Skarven ligger like ved den nye havnepromenaden i Damsgårdssundet.

I Skarven bygger BOB til sammen 70 moderne leiligheter med flotte sol- og utsiktsforhold. Bygningene er utformet som en hestesko som åpner seg møt sjøen og byen. I midten ligger et solrikt uteområde tilrettelagt for fellesskap med gode naboer. I tillegg er det hele fire felles takterrasser

Generelt er utomhusarealene utformet på en nøktern måte. Det er gjennomgående at bygget og byggets former skal dominere, og uteområdene har derfor fått en ren og enkel utforming.

Vår intensjonen er å tilføre gode uterom, og for å oppnå dette anbefales opparbeidelse med robuste materialer og bruk av vegetasjon på alle aktuelle plan.

Løsning av oppdraget

Plan 3:

Atriumshagen i plan 3 skal fungere som et lysrom, og lede lys inn til kontorområdene. Det er derfor brukt lyse materialer og minimalt med elementer.

Vår faglige anbefaling er å opparbeide takhagen med integrert vegetasjon. Bruk av vegetasjon på en ryddig, enkel måte vil gi mer liv og spill på plassen og blant annet minimere behov for rekkverk ved nivåforskjeller i gulvet.

Vegetasjonsfeltene er anbefalt plassert ved høydeforskjeller som god erstatning for rekkverk. Helhetlige plantefelt gir bedre vekstvilkår for vegetasjon enn krukker og vil dermed minske vedlikeholdskostnader over sikt.

Plan 4:

Utomhusområdet skal romme inngangsparti til private boliger og offentlig tilkomst til takhagen fra Michael-Krohns gate. Plassen skal fungere for lek og opphold.

Plan 6:

Belegningsstein brukes som gjennomgående materiale, der variasjoner i dette skiller mellom ulike soner. Beplantning og benker inviterertil gode oppholdssoner. Ytterste del av plan 4 er solrikt, og enkelt opparbeidet som lekeområde. Plan 6 og 8 har takhager for beboerne, og vil få en mer privat karakter.

Takhagen utformes med gressplen, oppholdsplass og vegetasjonsfelt for urte- eller staudehage. Belegningsstein blir gjennomgående materiale.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Funksjonsbeskrivelse
  • Rammesøknad
  • Detaljplaner og detaljtegninger