Borettslag, Energieffektivisering, ombygging, universell utforming, bygg og eiendom, multiconsult, LINK

1/2

Sandsli borettslag | Illustrasjon: LINK arkitektur

Borettslag, Energieffektivisering, ombygging, universell utforming, bygg og eiendom, multiconsult, LINK

2/2

Sandsli borettslag | Illustrasjon: LINK arkitektur

Sandsli Borettslag

Energieffektivisering, ombygging og universell utforming

Sandsli borettslag består av 140 andelsleiligheter fordelt på 3 terrasseblokker på Sandsli, Bergen kommune. Blokkene var opprinnelig utført i plass-støpt betong med metallplatekledning, terrasser med blomsterkasser samt adkomst via svalganger og trappehus. Ny løsning innebar en komplett stripping av eksisterende klimaskall. Blomsterkasser ble fjernet og terrassene utvidet og membran byttet.

Alle dører, vinduer og eksisterende overflater ble fornyet sammen med en omfattende etterisolering, med støtte fra Enova. Avtrekksventilasjon ble erstattet med balansert ventilasjon. Fire heishus med adkomst fra parkeringskjeller opp til svalganger ble etablert. Heisene ble støttet av Husbanken.

Løsning av oppdraget

Link arkitektur tegnet et nytt designforslag og Multiconsult utførte en tverrfaglig tilstandsanalyse for fagene bygg, brann, bygningsfysikk, akustikk, miljøkartlegging, VVS og elektro. I tillegg kom grunnundersøkelser for heishus.

Byggene ble 3-D modellert og energisimulering for å vise energisparepotensialet ble utført i program SIMIEN. Med basis i tilstandsanalysene ble ny løsning prosjektert.

Våre tjenester

Forprosjekt:

  • Grunnundersøkelser heishus
  • Premissdokument Bygningsfysikk/ energivurdering
  • Miljøsaneringsbeskrivelser med kartlegging av farlige stoffer
  • Tilstandsanalyse RIB, RIE, RIV, RIBr, RIA
  • 3D-modellering eksisterende terrasseblokk

Prosjekteringsfase:

  • Nye heishus
  • RIE for ombygging
  • RIB for terrassedetaljer og yttervegger
  • Prosjektering av balansert ventilasjon
  • Bygningsfysikk