Friluftsareal mellom hus A, B, C & H | Foto: E. Rudshaug, Skanska

Friluftsareal mellom hus A, B, C & H | Foto: E. Rudshaug, Skanska

Finstad Park

Boligkompleks

Finstad Park bygges over 5 trinn, og vil etter ferdig utbyggelse bestå av om lag 260 boenheter fordelt over 10 blokker og et totalt BRA på ca. 23 400 m2. Trinn 1 er utført iht. TEK 10-standard, trinn 2 er utført etter lavenergistandarden, og de resterende tre trinn vil bli utført etter passivhusstandarden.

Prosjektet legger stor vekt på 3D-modellering og samtlige tekniske installasjoner har vært og skal være ferdig prosjektert, modellert og koordinert før oppstart på byggeplass.

Byggetrinn 3, 4 og 5 anses å være et forbildeprosjekt for Husbanken og utføres iht. Universell utforming.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført all prosjektering for de tekniske installasjoner og bistått med rådgivning innen brann og byggeteknikk. Oppdraget hadde oppstart i 2011 med prosjektering og utbygging av trinn 1.

Pr. første kvartal 2015 er trinn 3 under oppføring og trinn 4 og 5 under prosjektering.

God kommunikasjon mot arkitekt og byggherre for utarbeidelse av sjakter, føringsveier, samt tekniske rom er å anse som en viktig suksessfaktor. Det er utført jevnlige tverrfaglige kollisjonskontroller for kvalitetssikring av valgte løsninger. Prosjektet er modellert og detaljert i Autodesk Revit og utvekslingsformatet er IFC.

Våre tjenester

  • Rådgiving
  • Prosjektering
  • Oppfølging