Samferdsel og infrastruktur, Emmaustunet, lekeareal, utomhusplan, Stavanger, BO EMMAUS, Multiconsult

1/2

Emmaustunet lekeareal | Foto: Gina Skjørestad, Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, Emmaustunet, lekeareal, utomhusplan, Stavanger, BO EMMAUS, Multiconsult

2/2

Emmaustunet Utomhusplan | Ill.: Multiconsult

Emmaustunet

Utomhusplan

Emmaustunet er et nytt boligområde på Storhaug i Stavanger, bestående av rekkehus med totalt 22 boliger.

Rekkehus ligger langs tomtegrensen, med et bilfritt tun i midten. Her er det lek- og oppholdsområder for de som bor der.

Området er et viktig friluftsområde og deler av arealene rundt har derfor vært viktige å bevare. Adkomstveien gjennom tunet er dessuten en eksisterende tursti, og denne funksjonen skal beholdes.

I tilknytnings til dette prosjektet ble det også utarbeidet plan for en nye gatetrær i Rasmus Risas Gate, som boligtomten grenser til.

Utomhusplanen ble utarbeidet parallelt med prosjektering av en kvartalslekeplass som ligger like ved.

Løsning av oppdraget

Boligområdet ligger på en relativt bratt tomt, noe som har gjort planleggingen noe utfordrende mht. universell utforming spesielt, men også i forhold til å løse terreng ved adkomst til boliger. Lekeplassen i midten av tunet er omsluttet av vei, som ligger på grensen til avvik i fallforhold. Høydetilpasninger har komplisert utformingen av lekearealet også.

Turveien som går gjennom tunet skulle vært gruslagt, men for å hindre erosjon ble denne lagt i asfalt.

Emmaustunet er blitt et fint og rolig boligområdet. Tunet i midten inviterer til interaksjon mellom beboerne gjennom lek og sittegrupper, i grønne omgivelser.

Våre tjenester

  • Landskapsplan
  • Høydeplan
  • Planteplan