Infrastruktur og samferdsel, BO Emmaus, Storhaug, Stavanger, Kvartalslekeplass, landskapsplan, Multiconsult

1/2

Kvartalslekeplass | Foto: Gina Skjørestad, Multiconsult

2/2

Kvartalslekeplass | Foto: Gina Skjørestad, Multiconsult

Kvartalslekeplass – Bo Emmaus

Landskapsplan

Kvartalslekeplassen er etablert i forbindelse med utbyggingen av BO Emmaus boligområde på Storhaug i Stavanger.

Området er et viktig friluftsområde og deler av arealene rundt har derfor vært viktige å bevare. Adkomstveien gjennom tunet er dessuten en eksisterende tursti, og denne funksjonen skal beholdes.

I tilknytnings til dette prosjektet ble det også utarbeidet plan for en nye gatetrær i Rasmus Risas Gate, som boligtomten grenser til.

Kvartalslekeplassen ble utarbeidet parallelt med prosjektering av utomhusplanen for BO EMMAUS.

Løsning av oppdraget

Prosjektet omfatter planlegging av en kvartalslekeplass på Emmaus-området på Storhaug. Lekeplassen har aktiviteter for barn i alle aldre. Designet har et organisk formspråk med små terrengformer i gress.

Terrengformene skaper spennende romdannelser for barna. “Øyer” av gummibelegg med ulike lekeaktiviteter er plassert på gressarealet. Vegetasjonen skaper et frodig preg og er med på å bidra til variasjon gjennom hele året på lekeplassen.

Våre tjenester

  • Landskapsplan
  • Høydeplan
  • Planteplan
  • Beskrivelse NS 3420
  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Oppfølging i byggeperioden