Samferdsel og infrastruktur, kvartalslekeplass, Hå Kommune, Rogaland, Detaljprosjektering, LARK

1/2

Illustrasjonsplan | Ill.: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, kvartalslekeplass, Hå Kommune, Rogaland, Detaljprosjektering, LARK

2/2

Illustrasjon av terrengformer i asfalt | Ill.: Multiconsult

Skoran kvartalslekeplass

Landskapsplan

Prosjektet omfatter opparbeidelse av en kvartalslekeplass i Hå kommune. Lekeplassen er tilpasset barn i aldersgruppen 6-12 år. Kvartalslekeplassen har områder for lek og fysisk aktivitet, samtidig som området fungerer som et møtested.

Lekeplassen inneholder aktiviteter som «slakkline», ballbinge, basketballkorg, karusell og terrengformer i asfalt. Terrengformene kan brukes både til skating, sykling og lek. Området er universelt utformet. Vegetasjonen består av lav bunndekkende beplantning med solitærgrupper med busker og trær.

Løsning av oppdraget

Målsettingen med prosjektet var å detaljprosjektere Skoran kvartalslekeplass og gi området et flerfunksjonelt tilbud, tilrettelagt både for lek, fysisk aktivitet og opphold.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering
  • Anbudsbeskrivelse