Rønningentunet, Bolyst Grong, utomhusplan, grong kommune, Multiconsult

1/3

Oversiktsperspektiv fra skissemodell | Ill.: Multiconsult

Rønningentunet, Bolyst Grong, utomhusplan, grong kommune, Multiconsult

2/3

Utsnitt fra skissemodellen. Aktivitetssone | Ill.: Multiconsult

3/3

Utsnitt fra skissemodellen. Rolig sittesone | Ill.: Multiconsult

Rønningentunet

Bolyst Grong

Opparbeidelse av uteområdene på Rønningentunet inngår som en del av Bolystprosjektet – inkludering og trivsel i Grong. Rønningentunet er omsorgsboliger for funksjonshemmede og unge enslige flyktninger.

Da Multiconsult fikk oppdraget var det allerede anlagt utvendig belysning, sluk for overvann i gårdsrommet, en vannrenne avbetongstein, asfaltbelegg, betongmurer og betongheller – alt dette skal beholdes. I tillegg suppleres utearealet med beplantning, nye dekker og nytt møblement (benker, bord, grill, lekeplassutstyr osv.).

Det er lagt vekt på å imøtekomme brukernes ønsker som har kommet fram gjennom prosessen.

Løsning av oppdraget

Eksisterende uteareal på Rønningentunet suppleres etter vår plan med plen, busk- og treplantinger (både pryd og nytte), samt noen faste dekker som hagesingel og betongheller. Nytt utstyr skal monteres som nedgravd trampoline, fugleredehuske, hengekøye, tarzanbane.

Noen fargeklatter tilføres i form av blomsterurner og slyngende benker i sterke farger. Uterommet har fire hoveddeler: rolig sittesone innerst på tunet, aktivitetssone lenger ut, balløkke ved innkjøringen og tarzanløypa på reguleringsplanens lekeareal.

Våre tjenester

  • Prosjekterende landskapsarkitekt