1/2

Perspektiv over gårdsplassen | 3D: Maestro Media

2/2

Perspektiv over hele prosjektet | Foto: Maestro Media

Møllendalsveien 68

Prosjektering gårdsplass/takhage

Møllendalsveien 68 er et boligprosjekt med 5 bygg samlet rundt et indre gårdstun. Det er et nytt boligprosjekt som ligger ved Store Lungegardsvatnet og kunsthøyskolen. Gårdstunet er opparbeidet på garasjetaket, med buskfelt, staudebed og plen. Det er adkomst for brannbil på gårdstunet. På gårdsplassen opparbeides en lekeplass med lekeapparat og sandkasse samt et ballareal med basketstativ. I midten av gårdstunet er det betongbelegg i en sirkel med mønster samt staudebed og benker.

Multiconsult har i tillegg til prosjekteringen av gardsplassen laget en beskrivelse i henhold til NS3420 samt laget en lysberegning.

Løsning av oppdraget

Det blev først utarbeidet en plan som ble kostnadsberegnet. Deretter blev tegningen revidert og det blev utarbeidet detaljer. Elektro har bidratt med en lysberegning.

Multiconsult har også hatt samarbeide med andre fag som RIB, RIV og arkitekt fra andre firmaer.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av byggeplan
  • Utarbeidelse av kostnadsoverslag
  • Beskrivelse i henhold til NS3420
  • Lysberegning
  • Tilbudsutsending og innhentning av pris