sykehjem, bygg og eiendom, multiconsult

Sansehagen er beskyttet av den runde bygningen | Foto: Jon Torgeirsson

Kleppetunet II

Nytt sykehjem

Kleppetunet 2 ligger i Klepp Kommune med sin karakteristiske sirkelform. Sykehjemmet har seks avdelinger, inkludert rehabilitering, legekontor, egen avdeling for hjemmesykepleie, flere treningsrom og terapibad. Bygget er formet som en sirkel der beboerrommene ligger ytterst i sirkelen, mens birommene ligger inn mot sentrum og sansehagen. Bygget er effektivt og har en systematisk struktur uten lange monotone korridorer. Alle beboerrommene har eget bad. I tillegg er det i hver avdeling en større boenhet for par med bad, stue og kjøkkenkrok.

Tomten er flat med en kanal som snor seg langs tomten. I tilknytning til kanalen er det laget en dam som fungerer som fordrøyningsbasseng.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet anbudsgrunnlag og har hatt oppfølging på byggeplass.

Oppdraget er prosjektert i 3D.

Våre tjenester

  • Rådgiving gjennom hele prosjekteringsfasen
  • Oppfølging i byggetiden
  • Prosjektering av Sanitæranlegg, vannbårent varmeanlegg, komfortkjøling, sprinkleranlegg, vannbehandlings-anlegg/renseanlegg for terapibad, luftbehandlingsanlegg inkl. avfuktingsanlegg for terapibad, automatisering